RaKu laager 2020

RaasiKu valla noorte aktiivse puhkuse laager Uuskalda spordi- ja puhkekülas Läänemaal. 5 päeva erinevaid vahvaid tegevusi noortele vanuses 10-16.

Kavandatav noortelaager pakub võimalusi nii aktiivseteks vabaaja tegevusteks kui ka uute teadmiste omandamiseks. Samuti on tegelused laagris korraldatud nii, et noored saaksid maksimaalselt rakendada omaalgatust, harjutada meeskonnatööd, arendada empaatiavõimet, luua uusi sõprussidemeid.

Osalejatele liigub laagripäeva hommikul buss laagripaika ning toob ka viimasel päeval tagasi.

Hind sisaldab majutamist kämpingutes, toitlustamist, sisutihedat tegevuskava. Laagri tuusik 90.- , buss 10.-