Eakate esmaabikoolitus

MTÜ Perekeskus Männikäbi ja
MTÜ Raasiku Rahvahariduse Selts korraldavad

Esmaspäeval  24.augustil koostöös
EESTI PUNASE RISTIGA
Raasiku Rahvamajas
EAKATE ESMAABIKOOLITUS

Koolitus toimub ajavahemikul 10-16 ning on pensionäridele TASUTA!
Võta kaasa midagi maitsvat, et katta ühine snäkilaud

Vajalik eelnev registreerimine raasikurm@raasiku.ee
või telefonil 55662119 (Helle)

Koolitust viiakse ellu LEADER meetme toel ühisprojekti „Raasiku valla perede ja laste koolitused ja infopäevad = kogukonna valmisolek ohuolukordadeks“ raames