Ajaloohommik “Kohapärimus meis endis” värske hommikukohviga.

Kell 11.00 11.15 hommikukohv

Kell 11.15- 50 Kohapärimus kohalikus kogukonnas- juured, sugulased jne. Aruküla, Igavere ja lähiümbruse paigad ja lood. Kohapärimusest räägib kohalike juurtega Mari-Ann Remmel.

Kell 11.50 12.15 Raasiku haiglast sotsiaalmajaks. Marianne Põld loeb katkendi Ilse Tudre raamatust “Raasiku ja tema ümbrus ajavoolus”.

Kell 12.30- 14.00 2022.a. menuetendust “Nassi Sass ja tema vend” vaatamine kinoekraanil. Kohtumine etenduse ühe autoriga Mait Eerikuga.